Σας καλούμε την 15η Δεκεμβρίου 2016  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης έτους 2017.
 2. Αποστολή απόφασης της με αριθμό 109/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τρίπολης με θέμα «Έκπτωση στις εμπρόθεσμες πληρωμές των λογαριασμών της ΔΕΥΑΤ και τροποποίηση τιμολογίου (επί προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών)».
 3. Περί έγκρισης επιχορήγησης της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δήμου Τρίπολης.
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή δωρεάς του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαρμαριάς.
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού Φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού για Δ.Ε.Μαντινείας».
 6. Παραχώρηση σχολικού χώρου.
 7. Μίσθωση χώρου για καταφύγιο αδέσποτων ζώων.
 8. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου Λεβιδίου για διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα.
 9. Έγκριση της με αριθμό 102/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Κοπή Ελάτου για τα Χριστούγεννα».
 10. Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου : «Κατασκευή μανδρών μπροστά από ιδιοκτησίες στον οικισμό Μαρμαριάς Τ.Κ.Αθήναιου Δ.Ε.Βαλτετσίου και καθορισμός όρων κατασκευής του».
 11. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή ταφών στο κοιμητήριο Τ.Κ.Θάνα».
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή αργολιθοδομών κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Καλτεζών».
 13. Έγκριση της με αριθμό 106/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Κοπή δέντρου σε δημοτικό δρόμο της Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς».
 14. Έγκριση της με αριθμό 107/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Κοπή δέντρου στην πλατεία της ΤΚ Αλέας».
 15. Έγκριση της με αριθμό 108/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Κοπή δύο πεύκων στην πλατεία της ΤΚ Νεστάνης».
 16. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη (τοποθέτηση) ειδών οπωροπωλείου σε κατάστημα «Οπωρολαχανοπωλείο – Πώληση κατεψυγμένων προϊόντων» ιδιοκτησίας Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη του Παναγιώτη το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας Πετρινού 4 στην Τρίπολη.
 17.  Περί έκτακτης επιχορήγησης ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης.
 18. Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Τρίπολης» και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της εν λόγω πράξης.
 19. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή της θέσης «Μεγαβούνι» Τ.Κ. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης, ως χώρος για το έργο «Προσωρινή μεταβατική λύση διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Τρίπολης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ