Σας καλούμε την 17η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στο δεύτερο (β) όροφο, του Δημοτικού Συμβουλίου.