Σας καλούμε την  22α  Αυγούστου 2013 ημέρα  Πέμπτη και ώρα   10:00΄ π.μ.  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στο πρώτο όροφο στο Νέο Δημαρχείο  Τρίπολης επί της οδού Λαγοπάτη και Αταλάντης σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.