Σας καλούμε την 22α Noεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών.
2. Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσίας.
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Εργασίας με τίτλο : «Συντήρηση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δόριζας».
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πόρτας ξύλινης για το αγροτικό ιατρείο και οικία στην Τ.Κ. Δάρα».
5. Μίσθωση χώρου για καταφύγιο αδέσποτων ζώων.
6. Ανάκληση της με αριθμό 132/2015 απόφασης Δ.Σ. και έγκρισης καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0423012 και διόρθωση αυτής.
7. Παραχώρηση ενός (1) τμ. επιπλέον σε θέση λαϊκής αγοράς.
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης : «Οργάνωση – Πραγματοποίηση εκδηλώσεων κινηματογραφικών προβολών παραστάσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης».
9. Οργάνωση – Πραγματοποίηση εκδηλώσεων κινηματογραφικών προβολών παραστάσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης στι 26/11/2016 και 28-29/11/2016.
10. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
11. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης με τίτλο : «Συμμετοχή του Δήμου στην οργάνωση – Πραγματοποίηση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας Δ.Ε. Σκιρίτιδας Δήμου Τρίπολης στις 4-12-2016».
13. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού της Αγ. Βαρβάρας στην Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας Δ.Ε. Σκιρίτιδας Δήμου Τρίπολης στις 4/12/2016.
14. Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Τρίπολης 2016-2017.
15. Επιστροφή ποσού.
16. Επέκταση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ο. Τρίπολης Άργους.
17. Επέκταση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Σίλιμνας.
18. Επέκταση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Αρτεμισίου.
19. Επέκταση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Περθωρίου.
20. Επέκταση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στη Δ.Κ.Τρίπολης (οδ.Γεωργαντά).
21. Μετατόπιση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Λίμνης.
22. Μετατόπιση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Βουρβούρων.
23. Διαγραφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Τακτοποιητικού ) του έργου: «Αναβάθμιση γηπέδου Τ.Κ Λεβιδίου».
25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης με τίτλο : «Συμμετοχή του Δήμου στην κινηματογραφική προβολή της ταινίας μικρού μήκους με θέμα την Άλωση της Τριπολιτσάς».
26. Συμμετοχή του Δήμου στην κινηματογραφική προβολή της ταινίας μικρού μήκους με θέμα την Άλωση της Τριπολιτσάς.
27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης με τίτλο : «Συμμετοχή του Δήμου στην πραγματοποίηση εκδήλωσης για τη γιορτή της Γουρονοχαράς στην Τ.Κ. Λίμνης Δ.Ε.Λεβιδίου».
28. Συμμετοχή του Δήμου στην πραγματοποίηση εκδήλωσης για τη γιορτή της «Γουρονοχαράς» στην Τ.Κ. Λίμνης Δήμου Τρίπολης στις 11/12/2016.
29. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Κορυθίου» Δήμου Τρίπολης.
30. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση στο ΔΑΚ Τρίπολης».
31. Οικονομική ενίσχυση.
32. Οικονομική ενίσχυση.
33. Οικονομική ενίσχυση.
34. Οικονομική ενίσχυση.
35. Οικονομική ενίσχυση.
36. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. ΚΕΔΗΤ.
37. Αναπλήρωση μέλων Δ.Σ. ΚΕΔΗΤ.
38. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης με τίτλο : «Φιλοξενία ομάδας χειριστών μηχανημάτων του στρατού ξηράς που συνδράμει στην αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί περιοχές του Δήμου από τη κακοκαιρία».
39. Φιλοξενία έξι ατόμων χειριστών μηχανημάτων του στρατού ξηράς που συνδράμει στην αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί περιοχές του Δήμου από τη κακοκαιρία (πλημμύρες) για ένα μήνα.
40. Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Σκοπής» και καθορισμός των όρων κατασκευής του.
41. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
42. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης γηπέδου 11ου Συντάγματος Πεζικού Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».
43. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς δεξαμενή στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Κορυθίου».
44. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης με τίτλο: «Συμμετοχή του Δήμου στην πραγματοποίηση εκδήλωσης της ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ με την αποστολή της παραδοσιακής ορχήστρας και χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης.
45. Έγκριση ηλεκτροδότησης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Μάναρη της Δ.Ε. Βαλτετσίου.
46. Συμμετοχή του Δήμου στην πραγματοποίηση εκδήλωσης της «ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» με την αποστολή της παραδοσιακής ορχήστρας και χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης προκειμένου να συμμετέχει στο μουσικό παραδοσιακό πρόγραμμα στα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί, στις 22/12/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ