Σας καλούμε την  27η  Ιουνίου 2014 ημέρα  Παρασκευή και ώρα   11.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.