Σας καλούμε την  30η  Ιουνίου 2014 ημέρα  Δευτέρα και ώρα   15.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης στο δεύτερο (β) όροφο, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου.