Σας καλούμε την  31– 1 – 2011, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 8.00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, β΄όροφο, για τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα  :

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  για το έργο «Αποκατάσταση και μετατροπή δημοτικού σχολείου Μερκοβουνίου του Δήμου Τριπόλεως σε πολιτιστικό κέντρο».
 2. Αποδοχή ποσού 9.680,00 € από επιχορήγηση του ΥΠΕΣΔΔΑ για την υλοποίηση του προγράμματος  εθελοντή τροχονόμου κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου έτους 2010.
 3. Διαγραφή ποσού του κ. Ζιαζιά Κων/νου.
 4. Διαγραφή ποσού του κ. Κανατά Ιωάννη.
 5. Διαγραφή ποσού της κ. Χριστοφίλου Κων/νας.
 6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης και Καταπολέμησης Ναρκωτικών Νομού Αρκαδίας.
 7. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκκαθάρισης παλαιών αρχείων.
 8. Ορισμός μελών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 9. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (άρθρα 28 και 46 της με αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών).
 10. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου.
 11. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής Δημοτικών Έργων αξίας άνω των 5.869,41 €.
 12. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής Δημοτικών Έργων αξίας κάτω των 5.869,41€, παραλαβής εργασιών μέχρι 2.934,70 € και παραλαβής εργασιών πάνω από 2.934,70 €.
 13. Ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης προμηθειών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της με αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).
 14. Ορισμός Επιτροπής εκτίμησης διαφόρων αντικειμένων του Δήμου, τα οποία είναι για εκποίηση ή καταστροφή.
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τριπόλεως στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε.».
 16. Τέλεση μνημοσύνου Ηρώων και εκτελεσθέντων (απαγχονισθέντων) πατριωτών για το έτος 2011.
 17. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης στο υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος.
 18. Επαναδημοπράτηση ή μη του περιπτέρου του πάρκου της Πλατείας Άρεως.
 19. Ορισμός μελών Επιτροπής ακύρωσης Πράξεων Βεβαίωσης Παραβάσεων.
 20. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
 21. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ.».
 22. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Άρεως».
 23. Αντικατάσταση συναναδόχου μελετητή στα πλαίσια της μελέτης «Σύνταξη πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου Πόλεως Τρίπολης στην περιοχή Κολοκοτρώνη».
 24. Σχετικά με: α) δωρεάν παραχώρηση τεσσάρων (4) οικογενειακών τάφων στους δωρητές οικοπέδων του Κοιμητηρίου, β) ορισμό του κόστους ταφής, γ) ορισμό γραφείου Εσόδων και της Ταμειακής Υπηρεσίας ως υπευθύνων για τις εισπράξεις των προσόδων του Κοιμητηρίου και δ) ορισμό τριμελούς επιτροπής για το Κοιμητήριο της τοπικής κοινότητας Θάνα.
 25. Ορισμός οργάνου αρμοδίου για τη σφράγιση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 26. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο μηνών.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΟΣ

Κατεβάστε εδώ το κείμενο της Πρόσκλησης Δ.Σ. σε μορφή PDF:

Πρόσκληση Δ.Σ. 31-1-2011 (1)
Πρόσκληση Δ.Σ. 31-1-2011 (2)
Πρόσκληση Δ.Σ. 31-1-2011 (3)