Σας προσκαλούμε την 6η  Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.  στην αίθουσα συσκέψεων του νέου  Δημαρχείου Τρίπολης,  Λαγοπάτη και Αταλάντης,  σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης.