Σας προσκαλούμε την 1η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο Γραφείο Δημάρχου κτίριο νέου Δημαρχείου, Λαγοπάτη και Αταλάντης, σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης.