Σας προσκαλούμε την 26η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων του νέου Δημαρχείου Τρίπολης, Λαγοπάτη και Αταλάντης, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης.