Σας καλούμε την 7η Μαρτίου 2016, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική  Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .