Σας καλούμε την 8η Ιουλίου 2015, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 13:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.