Σας καλούμε την 11η  Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:10 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.