Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας καλούμε την 11η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δια ζώσης δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Κοινοχρήστου χώρου – Πρασίνου σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μπεντεβή Χρήστου, Μπεντεβή Αναστασίας κλπ επί τω οδών Χρονά, Ηφαίστου και Ανωνύμου στο Ο.Τ. 139γ εντός ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης, σε συμμόρφωση με την αριθμ. 205/2007 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως. 
  2. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 6 και στην συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Ε. Παπανούτσου (έμπροσθεν στο Ο.Τ. 278). 
  3. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην οδό 28ης Οκτωβρίου 37 στην Τρίπολη.
  4. Κανονισμός καθαρισμού ορθοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων ως προληπτικό μέτρο πυροπροστασίας.
  5. Έγκριση κοπής δέντρων  

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

  • Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή των Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής γίνεται με την επίδειξη:
  • Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή
  • Βεβαίωση Αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 (PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών).