Σας καλούμε την 12η Μαίου 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:30΄ να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.