Σας καλούμε την 17η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.