Σας καλούμε την 18η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας.