Σας καλούμε την  18-7-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα  13:30  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.