Σας καλούμε την 20η Mαρτίου 2015, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00΄να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για κατεπείγουσα Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

.