Σας καλούμε την 20η Απριλίου 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00΄να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική  Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.