Σας καλούμε την 23 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 μ.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.