Σας καλούμε την 24η Noεμβρίου 2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:30΄να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική  Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.