Σας καλούμε την 28η Μαίου 2015, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10:30΄ να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.