Σας καλούμε την 29η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 να προσέλθετε στη αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.