Σας καλούμε την  31-7-2012, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  11:00  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.