Σας καλούμε την 10η Μαρτίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα: