Πρόσκληση Τουριστικη Ανάπτυξη και Προβολή του Δ. Τρίπολης (27/06/11)