Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου πού θα γίνει στις 07  Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου.