Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου πού θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου.