Σας καλούμε την 3η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 να προσέλθετε στην αίθουσα του “Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου” Δήμου Τρίπολης, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.