Σας καλούμε την  07η Ιουνίου    2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα του «Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου» του Δήμου Τρίπολης, για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.