Σας καλούμε την 26η Νοεμβρίου  2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 να προσέλθετε στην αίθουσα του «Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου» Δήμου Τρίπολης, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. προκειμένου να ληφθεί απόφαση  για τα κατωτέρω θέμα  της ημερήσιας διάταξης.