Σας καλούμε την 28η Ιουλίου   2015  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:30 η να προσέλθετε στην αίθουσα του «Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου» του Δήμου Τρίπολης, για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.