Σας καλούμε την 30η Δεκεμβρίου 2014  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 να προσέλθετε στην αίθουσα του «Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου» Δήμου Τρίπολης, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.