1 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φαρμακευτικού και υγιειονομικού υλικού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

2 ΟΜΑΔΕΣ 2013

3 Παραχώρηση του κολυμβητηρίου του ΔΑΚ Τρίπολης σε ομάδες ποδοσφαίρου του Δήμου

4 ορισμός δικηγόρου

5 συντηρηση λεβητων καυστηρων δακ

6 Παραχώρηση του κλειστού

7 Παραχώρηση των γηπέδων τενις

8 προμήθεια πλυντηρίου πιάτων

9 Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού και ορισμός επιτροπής για την καταστροφή του. 10 Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού 2013 του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης

10 Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού 2013 του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης