Την  Παρασκευή στις 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ θα πραγματοποιηθεί από το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τρίπολης εορτή για την 25η Μαρτίου για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η, στο εντευκτήριο του Κεντρικού Κ.Α.Π.Η.

Παρακαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εορτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΟΥΡΟΣ  ΗΛΙΑΣ