ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΕΚΤΑΚΤΗ 5-8-2013 Προνοιακά μαίου – Ιουν