Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 14η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

Αποδοχή παραχωρήσεων χώρων για τη διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης Τεγέας στην Παλαιά Επισκοπή, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα 14/8-21/8/2017.