Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 6η  Ιουνίου  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗ-6-6-2019-converted

ΘΕΜΑ-1ΠΡΑΚΤΙΚΟ-1-converted

ΘΕΜΑ-2-2η-EIΣΗΓΗΣΗ-AΝΑΘΕΣΗ-ΜΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-3-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-converted