Σας καλούμε εκτάκτως, σήμερα την 7ην Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα: