Σας καλούμε εκτάκτως την 9η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30,  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης.