Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η  Σ  H

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 9η  Αυγούστου  2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π.μ., να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

  1. Καθορισμός τελών για τη διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης Τεγέας στην Παλαιά Επισκοπή

Λόγος του κατεπείγοντος:

  1. Η  έναρξη έκδοσης των αδειών για την Εμποροπανήγυρη Τεγέας.