Σας καλούμε την  10η  Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγούτο 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.