Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 2α Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

  • Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης (κοινωνικό παντοπωλείο), προϋπολογισμού 8.756,46€.

Λόγοι του κατεπείγοντος:

Άμεση ανάγκη προμήθειας τροφίμων ειδών και λοιπών ειδών για την λειτουργία  του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Τρίπολης.