ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-9-2012 ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ