Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 22η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00΄ το μεσημέρι, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Ορισμός δικηγόρου  προκειμένου ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης, να ασκήσει παρέμβαση κατά τη συζήτηση της από 10-6-2018 (αρ. καταθ. 30/2018) αίτησης αναθεώρησης του Σωματείου «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΪΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»» και λοιπών κατά της 840/2018  απόφασης του VI Τμήματος κατά τη δικάσιμο της 25-6-2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή συζήτηση ήθελε ορισθεί αυτή ή σε άλλη δικαστική σύνθεση, ενώπιον του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

  1. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου προς το δικηγόρο Αθηνών κ. Μπακόπουλο Ανδρέα, προκειμένου ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης, να ασκήσει παρέμβαση κατά τη συζήτηση της από 10-6-2018 (αρ. καταθ. 30/2018) αίτησης αναθεώρησης του Σωματείου «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΪΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»» και λοιπών κατά της 840/2018  απόφασης του VI Τμήματος κατά τη δικάσιμο της 25-6-2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή συζήτηση ήθελε ορισθεί αυτή ή σε άλλη δικαστική σύνθεση, ενώπιον του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Λόγος του κατεπείγοντος:

1,2: Η συζήτηση της υπόθεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο την 25-6-2018.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

 Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ