Σας καλούμε εκτάκτως, σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, για τη Συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής.