Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 26η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00΄ το μεσημέρι, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών  «Πρόγραμμα  προστασίας αδέσποτων ζώων στις Δ.Ε. Τρίπολης και Κορυθίου Δήμου Τρίπολης»

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών  «Πρόγραμμα  προστασίας αδέσποτων ζώων στις Δ.Ε. Λεβιδίου- Μαντινείας Δήμου Τρίπολης»

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών  «Πρόγραμμα  προστασίας αδέσποτων ζώων στις Δ.Ε. Τεγέας- Σκυρίτιδας- Φαλάνθου Δήμου Τρίπολης»

 

Λόγοι του κατεπείγοντος:

1,2,3: Λόγω του σοβαρού προβλήματος των αδέσποτων σκύλων στην Τρίπολη, που εγκυμονεί κινδύνους για τους πολίτες.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                            

                                                                                                               

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ