Σας καλούμε την 30η  Δεκεμβρίου  2016, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11:00΄  π.μ., να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής.