Σας καλούμε την 7η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ για λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δια ζώσης δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης σε ασφαλτοστρωμένη δημοτική οδό σε σημείο εντός σχεδίου οικισμού Λεβιδίου
  2. «Γνωμοδότηση επί αιτήσεως του κ. Αντωνίου Γεωργίου σχετικά με άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης φερόμενης ιδιοκτησίας του επί της ανώνυμης οδού μεταξύ των Ο.Τ. 227 & 229 του ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης σε συμμόρφωση με την υπ΄ αρ. Α481/2020 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης»..   

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματος τους να ενημερώσουν εγκαίρως ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.